Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Reklamační řád k prodeji vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce u smluvních partnerů

Reklamační řád k prodeji vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce


1. Tímto reklamační řádem se řídí reklamace vstupenek zakoupených ve společnosti Černá louka s.r.o. – v infocentrech OSTRAVAINFO!!! (dále jen „Ostravainfo")
2. Reklamace vstupenek zakoupených v Ostravainfo přes prodejní síť smluvních poskytovatelů (např. Ticketportal, Ticketstream, Colosseum ticket,...) se řídí reklamačním řádem a obchodními podmínkami provozovatelů těchto on-line předprodejních sítí. Plné znění obchodních podmínek je k nahlédnutí na požádání u obsluhy nebo na webech jednotlivých on-line předprodejních sítí.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak.
4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.
5. Za ztracenou vstupenku není možné vydat novou ani není možné vrátit peníze.
6. U jednotlivých akcí, kde Ostravainfo figuruje pouze jako provizní prodejce, Ostravainfo není pořadatelem těchto kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí (dále jen „akce"), a proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů, dále neodpovídá ze jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo, či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce. V případě úplného zrušení akce, či změně termínu nebo místa konání o vrácení vstupenek rozhoduje smluvní poskytovatel prodejní on-line sítě, na základě rozhodnutí pořadatele akce. V případě vrácení vstupného bude zákazníkovi vyplaceno vstupné za nepoškozené vstupenky. Spolu se vstupenkami musí zákazník předložit doklad o koupi.
7. U jednotlivých akcí, kde Ostravainfo figuruje jako pořadatel akce, se podmínky řídí reklamačním řádem k prodeji vstupenek na akce pořádané společností Černá louka s.r.o. (k nahlédnutí na požádání u obsluhy).
8. Veškeré dotazy a reklamace doručí zákazník na adresu:
Černá louka s.r.o.
Černá louka 3235
Ostrava, 70200
Tel: +420 724 353 177
E-mail: vstupenky@ostravainfo.cz

 

Provozovatelé on-line prodejních sítí vstupenek - smluvní partneři Černé louky s.r.o.:

 

Centrum kultury a vzdělávání (klub Parník, klub Atlantik, Minikino Ostrava)

Colosseum ticket (např. prodej Národního divadla Moravskoslezského)

AKORD a POKLAD

Dům kultury města Ostravy

Divadlo Mír

Divadlo loutek Ostrava

GoOut

Kulturní zařízení Ostrava Jih

SmsTicket

TicketArt

TicketLive

TicketPortal

TicketMaster

TicketStream

 

 

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO