Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Reklamační řád k prodeji vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané společností Černá louka s.r.o.

            Reklamační řád k prodeji vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané společností Černá louka s.r.o.

1. Nákupem vstupenek vyjadřuje zákazník souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými na webu www.ostravainfo.cz.
2. Zaplacené vstupné, ani případné poplatky se nevrací, pokud není v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak.
3. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.
4. Za ztracenou vstupenku není možné vydat novou ani není možné vrátit peníze.
5. Zákazník je povinen si překontrolovat údaje na vstupence ihned po jejím převzetí.
6. Návštěvník akce je povinen dodržovat provozní a návštěvní řád místa konání akce a je povinen respektovat pokyny pořadatele a jím pověřených osob.
7. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na představení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
8. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:
- u vstupenky zakoupené v pokladně Ostravainfo!!! bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, předloží vstupenku spolu s dokladem o koupi
- u elektronické vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem
9. Změna programu, termínu a místa konání je vyhrazena.
10. Veškeré dotazy a reklamace doručí zákazník na adresu:
Černá louka s.r.o.
Černá louka 3235
Ostrava, 70200
Tel: +420 724 353 177
E-mail: vstupenky@ostravainfo.cz

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO