Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Trasa S

Trasa S

Trasa S

Nová Ves, Vítkovice - Zábřeh

Krátký úsek trasy v Nové Vsi je veden od soutoku Opavy s Odrou (trasa L) po ul. Západní, Chemické, podchodem pod tratí ČD a po bývalé ul. Dusíkárenské k vodárně.

Další zprovozněný úsek cyklistické stezky na této trase je podél ul. Závodní od tramvajové zastávky SPORT Aréna podél areálu městského stadionu až k parkovišti, kde trasa přechází do vozovky ul. Závodní (v křižovatce jsou vytvořeny prostory pro cyklisty, kde může cyklista čekat před stojícími vozidly, než naskočí zelená). Trasa dále pokračuje na most Čs. armády, kde je napojena do ul. Chalupníkovy (v opačném směru je na mostě vytvořen cyklistický pruh).

V současnosti probíhá výstavba úseku cyklistické trasy S, která propojí trasu A na ul. Husarově ve Výškovicích po trasu H na ul. Ječmínkově ve Staré Bělé. Trasa bude vedena od ul. K Jezeru po západním okraji Bělského lesa, podél ul. Srbské a poté k čajovně Na Větrném kopci. Dále trasa obejde tramvajové obratiště a domy na Majerovci a podél ul. Blanické bude vedena až k zastávce autobusů u hřbitova ve Staré Bělé. Trasa se stočí po ul. Ruskově přes parčík a kolem zahrády restaurace Katolického lidového domu překročí ul. Junáckou a napojí se na ul. Ječmínkovu. Současně bude zrušeno vedení po vozovce ul. Junácké. Trasa bude zprovozněna koncem letošního roku.

Nebezpečné místo

  • podchod pod tratí ČD v Nové Vsi - zúžený prostor
  • úsek most Čs. armády - ul. Chalupníkova - kolo nutno vést v místě rampy

Navazující trasy

Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Nová Ves, chem.osada - Mar. Hory, radnice
Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory
Hošťálkovice - Mar.Hory - Nová Ves - Zábřeh - Výškovice ; Proskovice - Stará Bělá

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO