Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Trasa L

Trasa L

Trasa L

Hošťálkovice - Mariánské Hory - Nová Ves; Proskovice

Značený úsek trasy L začíná na křižovatce ulic Hlavní a Petřkovická u hřbitova v Hošťálkovicích, kde navazuje na úsek trasy Z od Třebovic. Trasa sjíždí po ul. Hlavní do dolní části obvodu, v opačném směru vede trasa cyklistickým pruhem  (v protisměru jednosměrné komunikace). Z ul. Hlavní míří trasa po ul. Lipka na lávku přes Odru na území obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zde se trasa stáčí a proti toku řeky vede po pravém břehu k soutoku Opavy a Odry v Nové Vsi. Trasa je značena po živičné komunikaci ke křižovatce ulic U Hrůbků a U Boříka, odkud lze pokračovat po trase M do Svinova. Vlastní trasa L je vedena proti toku řeky Odry podél břehu až k Zábřežce, kde je nutno přejet přes mostek u vjezdu do areálu Vítkovic. Trasa se vrací na oderský břeh, podjíždí Rudnou, polaneckou spojku a je ukončena napojením na trasu A ve Výškovicích.

 Poznámka:

Dokončen je souvislý úsek cyklistické trasy L v Proskovicích od mostu přes Ondřejnici v Košatce nad Odrou s pokračováním přes louky ke kuňkališti. Dále trasa pokračuje stezkou po záhumenici, napojuje se na ul. Nad Strouhou a dále pokračuje stezka až k ul. Na Pastvinách. Po této zklidněné komunikaci vede trasa až k areálu statku. Odtud vede cyklostezka v lukách a u ul. Na Lukách se napojuje na cyklotrasu L. Trasa je rovněž napojena na ul. Staroveskou.


Navazující trasy

Třebovice - Hošťálkovice - Mariánské Hory - Přívoz - Petřkovice - Koblov - Antošovice
Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald
Nová Ves
Hošťálkovice; Třebovice - Poruba

 

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO