Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Trasa C

Trasa C

Trasa C

Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Nová Ves, chemická osada - Mar. Hory, radnice

Již realizovaný úsek trasy navazuje v Hrabové na trasu č.6064 z Vratimova. Trasa C vede po mostě přes Ostravici (ul. Mostní), dále podél žel.vlečky k ul. Na Potoku a Božetěchově. Zde se stáčí k severu po tělese bývalé tramvajové trati (ul. Domovská) k Šídlovci, kde kříží trasu A. V Hrabůvce vede trasa po ul. Stadická, Veverkova, Na Obecní a po společné stezce k podchodu pod ul. Dr. Martínka. Za podchodem trasa navazuje stezkou k ul. Klegově a U Prodejny. Dále trasa vyúsťuje na ul. Slezskou a Českou. Krátký úsek po mostě Čs. armády a ul. Závodní není dosud zprovozněn, před světelně řízenou křižovatkou s ul. Rudnou však začíná sjízdná rampa do Jeremenkovy kolonie, kudy trasa pokračuje do městského obvodu Vítkovice. Ve směru do centra je trasa vedena po ul. Sirotčí, Okružní a Zengrova (opačný směr ze Zengrovy ul. Tavičskou a souběžnou komunikací podél ul. Rudné k Okružní). U ul. Lidické se trasa lomí a vede po této ulici až do kolonie k bývalému nádraží VZD. Podél plotu trasa míří do ul. Tržní a na Mírové náměstí. Kolem parčíku u radnice trasa prochází do ul. Jeremenkovy a Mostárenské, odkud je možno pokračovat ve vozovce ul. 1. Máje ke křižovatce s trasou B a po vyhrazených cyklistických pruzích až ke křižovatce s trasou M v prostoru učiliště v Mariánských Horách.

Poznámka:
Úsek trasy C je veden i po ul. Grmelově v Mar.Horách od radnice ke Kauflandu. 
Stezka pro cyklisty, příp. chodce a cyklisty dále pokračuje pod mostem ul. Mariánskohorské ke křižovatce s ul. Švermovou a pod mosty železniční trati se napojuje na ul. Chemickou, po níž pokračuje až k cyklotrase S u chemické osady v Nové Vsi.
 
Nebezpečná místa
 
  • podchod pod ul. Dr. Martínka v Hrabůvce (kolo nutno vést)

 

 Navazující trasy

Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová - Kunčice;  Jistebník - Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava - Slezská Ostrava
Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov
Hrabová - Vítkovice - Slezská Ostrava - centrum - Muglinov - Hrušov - Vrbice
Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory
Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá - Krmelín
Polanka nad Odrou - Stará Bělá; Bělský Les - Hrabůvka - nádraží Vítkovice
Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves
Zábřeh - Hrabůvka; Shopping Park - Dubí - Svinov
Nová Ves
Krásné Pole - Poruba-Ves; Poruba - Svinov; nádraží Vítkovice - Vítkovice
Vratimov - Bartovice - Šenov - Havířov

 

 

Profil trasy

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO