Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Trasa B

Trasa B

Trasa B

Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - Muglinov

Zprovozněný úsek trasy B začíná za hranicí Ostravy v centru Krmelína na křižovatce u kulturního domu. Trasa pokračuje po ulicích Kostelní a Zahradnická k stezce pro chodce a cyklisty k silnici I/58 (ul. Staroveská). Tuto silnici trasa kříží a po ul. U Paleska pokračuje podél lesa směrem severním až na hranici Staré Bělé, odkud vede poli k ul. Gregárkově, Hliněné a Ječmínkově. Trasa pak pokračuje podél ul. Blanické ke koupališti a dále po ul. Na Zámčiskách do Bělského lesa. Z lesa trasa vychází na křižovatce ulic Čujkovova a kpt. Vajdy a po posledně jmenované ulici vede k ul. Pavlovově. Trasa míří po lávce přes ul. Rudnou a dále po ul. Jugoslávské a Rottrově k podchodu pod ul. Plzeňskou a po ul. Starobělské k ČEZ aréně. Z ul. Závodní trasa míří po ul. Sovově, Ruské, Mečnikovově a Syllabově k Romovce. Další pokračování přes Vítkovice vede ulicemi U Cementárny, Štramberská, Pohraniční a 1. Máje. Na této ulici trasa vchází do městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, po ul. Průmyslové, po nové stezce podél ul. Železárenské a po ul. Na Jízdárně míří trasa ke Krajskému úřadu. Trasa vchází do sadu dr. M. Horákové a po ul.Varenské a Sládkově míří k dočasnému ukončení na sídlišti Fifejdy. Trasa pokračuje piktogramovým koridorem po vozovce a nově vybudovanou stezkou překračuje ul. gen. Píky a dočasně je ukončena v křižovatce s ul. Lechowiczovou.

Poznámka: 
Krátký úsek trasy B je zprovozněn též v Přívoze od sadu B. Němcové (po ul. Gebauerovu, kde trasa kříží ul. Muglinovskou) a pokračuje podél Komenského sadů směrem na Muglinov.


Nebezpečná místa

  • zpomalovací hrby u ul.Muglinovské
  • křížení se silnicí I/58 v Krmelíně
  • křížení s ul. 28. října u krajského úřadu

Navazující trasy

Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - Hrabová - Kunčice;  Jistebník - Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava - Slezská Ostrava
Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice
Hrabová - Vítkovice - Slezská Ostrava - centrum - Muglinov - Hrušov - Vrbice 
Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová Ves - Hulváky - Mar. Hory
Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá - Krmelín
Polanka nad Odrou - Stará Bělá; Bělský Les - Hrabůvka - nádraží Vítkovice
Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice – Šenov, Koblov – Hrušov – Muglinov - centrum 
Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald
Trasa O
Petřkovice, Přívoz 
Trasa P
Hrabová - Hrabová,statek; Vítkovice - Moravská Ostrava; Lhotka - Bobrovníky; Hrabová, prům. zóna
Dubina - Interspar; Zábřeh, vodárna - Odra; Krmelín - Nová Bělá; Hrabová, prům. zóna

Profil trasy

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO