Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Evropský rok kulturního dědictví

 • Akce a dění v regionu
 • Dění v EU
 • Evropský rok kulturního dědictví
 • Nové publikace
 • Evropský zpravodaj
 • Důležité odkazy
 • V roce 2018 bude celá Evropa oslavovat své rozmanité kulturní dědictví, a to na úrovni EU, jejích členských států a regionů i na úrovni místní.

  Cílem Evropského roku kulturního dědictví je dát lidem další motivaci k tomu, aby objevovali kulturní dědictví Evropy a zapojovali se do jeho zvelebování, a zároveň jim dát silnější pocit příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Rok 2018 se ponese ve znamení hesla „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“.

  Během Evropského roku kulturního dědictví se v celé Evropě uskuteční celá řada iniciativ a akcí, jejichž cílem je přiblížit lidem jejich kulturní dědictví a zapojit je do péče o něj. Kulturní dědictví formuje naši identitu i každodenní život. Setkáváme se s ním např. v podobě evropských měst, přírodních krás a kulturní krajiny nebo archeologických nalezišť. Představuje jej také naše literatura a umění a projevuje se samozřejmě i v řemeslných dovednostech, které se dědí z generace na generaci a díky kterým vznikají umělecké předměty. Kulturní dědictví jsou však také pohádky, které vypravujeme dětem, pokrmy naší gastronomie, na kterých si společně pochutnáváme, nebo filmy, které sledujeme a s nimiž se identifikujeme.

  Proč kulturnímu dědictví věnujeme takovou pozornost?

  Kulturní dědictví má univerzální hodnotu pro nás jako jednotlivce, naše komunity a celou společnost. Je nanejvýš důležité jej zachovat a předat nastupujícím generacím. Možná kulturní dědictví považujete za věc dávnou minulou a strnulou: ve skutečnosti se však se vyvíjí – díky tomu, jak o něj pečujeme. Kulturní dědictví navíc velmi úzce souvisí s tím, jaká na Evropu čeká budoucnost. A právě to je jeden z důvodů, proč chceme během tohoto evropského roku oslovit především mladé lidi.

  „Kulturní dědictví je nejen odkazem minulosti, ale také zdrojem pro naši budoucnost“
  Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

  Kulturní dědictví má mnoho podob a forem.

  • hmotné – např. budovy a další památky, umělecké předměty, oděvy, umělecká díla, knihy, stroje, historická města, archeologická naleziště
  • nehmotné – – zvyky a tradice, zobrazení, vyjádření, vědomosti, dovednosti a s nimi související nástroje, předměty a kulturní prostory, které lidé považují za cenné. Patří sem i jazykové a ústní tradice, projevy interpretačního umění, společenské zvyklosti a tradiční řemesla
  • přírodní – přírodní památky, flóra a fauna
  • digitální – díla vytvořená v digitální formě (např. digitální umění nebo animace) nebo digitalizovaná v rámci jejich uchovávání (texty, obrázky, videozáznamy, nahrávky)

  Tím, že chráníme kulturní dědictví, objevujeme svoji rozmanitost a navazujeme mezikulturní dialog o tom, co máme společné. Existuje lepší způsob, jak obohatit svůj život, než je interakce s něčím natolik zásadním pro naši identitu?

  Neměli bychom dopustit, aby se naše kulturní dědictví zanedbávalo, aby se zhoršoval jeho stav anebo aby došlo k jeho zničení. Proto budeme v roce 2018 hledat způsoby, jak ho oslavit a zachovat.

  Co se tedy bude v roce 2018 dít?

  Rok 2018 bude patřit všem, kteří chtějí poznat a ocenit kulturní dědictví a těšit se z něj. Každý z nás bude mít možnost se zúčastnit některé z tisíce akcí, jež se budou konat v celé Evropě a jejichž cílem bude intenzivněji zapojit lidi do péče o kulturní dědictví.

  Každý členský stát jmenoval národního koordinátora pro realizaci a koordinaci akcí a projektů na místní, regionální a celostátní úrovni.

  Do aktivit souvisejících s Evropským rokem kulturního dědictví se zapojí nejdůležitější zainteresované strany z odvětví kultury i organizace občanské společnosti.

  Všechny orgány EU se zavázaly k tomu, že udělají maximum pro to, aby byl tento evropský rok úspěšný. Evropská komise, Evropský parlament and Rada Evropské unie, budou společně s Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem pořádat akce na počest Evropského roku kulturního dědictví a organizovat aktivity zaměřené na tuto tematiku.

  Kromě toho EU poskytne finanční prostředky na podporu kulturního dědictví. V rámci programu Kreativní Evropa byla vyhlášena výzva k předkládání projektů spolupráce týkajících se roku kulturního dědictví. Celou řadu dalších možností nabízejí i Erasmus+, Evropa pro občany, Horizon 2020 a další programy EU.

  Protože jde Komisi o to, aby se výsledky tohoto úsilí projevovaly i po roce 2018, realizuje ve spolupráci s Radou Evropy, UNESCO a dalšími partnery deseti dlouhodobých projektů. Půjde např. o akce na školách, o výzkum inovativních řešení ve využívání budov kulturního dědictví či o boj proti nezákonnému obchodu s kulturními statky. Cílem je přispět k tomu, abychom změnili způsob, jak využíváme, chráníme a podporujeme kulturní dědictví –tak aby pro nás mohlo být tak přínosné jako dosud i v dlouhodobém horizontu.

  Ostravou s průvodci

  Připravili jsme pro Vás nabídku procházek po Ostravě i výletů do okolí.

  zobrazit prohlídky Tématické prohlídky s průvodci

  Vyhlídková věž

  Vyhlídková věž je nejvyšší radniční věží
  u nás.

  zobrazit informace Vyhlídková věž
  Pobočka Elektra

  Pobočka Elektra

  Jurečkova 1935/12

  702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

  Pobočka Věž

  Pobočka Věž

  Prokešovo náměstí 1803/8

  Moravská Ostrava a Přívoz

  Pobočka Přívoz

  Pobočka Přívoz

  Nádražní 164/215

  702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

  Pobočka Svinov

  Pobočka Svinov

  Peterkova 1152/14

  721 00 Ostrava Svinov

  Pobočka letiště

  Pobočka Letiště

  Příletová hala Letiště Leoše Janáčka

  Mošnov 401, Mošnov, 742 51

  Pobočka Karolina

  Pobočka Karolina

  Jantarová 3344/4

  702 00 Moravská Ostrava