Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Aktuality

Začíná proměna Smetanova sadu

Publikováno: 20.1.2021

Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Park bude vybaven novým mobiliářem i osvětlením. Vysazeny v něm budou stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Vybaven bude odkazy na dílo světoznámého skladatele Bedřicha Smetany. Úpravy parku začaly v těchto dnech sanací dřevin, jeho proměna bude dokončena v červenci.

 

Zachovat dvě vzrostlé aleje

 

„Park je uprostřed hustě osídleného území, proto jsme záměr jeho revitalizace od začátku komunikovali s veřejností.  Jsem ráda, že se lidé zapojili, mohli jsme tak zapracovat jejich připomínky a přizpůsobit projekt jejich potřebám.  Například část parku nejblíže k panelové zástavbě bude sloužit k odpočinku pro rodiče s dětmi a seniory, zadlážděná zóna u vstupu do budovy střední školy bude poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů a jejich krátkodobou relaxaci,“ informovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

 

Součástí návrhu, který zpracovala architektka Iveta Seitzová z Ateliéru Genius loci, je vybudování nových pěších tras, výměna veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře zejména o lavičky a zídky k posezení, stojany na kola a pískoviště pro děti. V prostoru budou umístěna také umělecká díla.

 

„Samotný park je tvořen dvěma alejemi vzrostlých stromů, které v maximální možné míře zachováváme. Dojde k výsadbě nových stromů, trvalkových záhonů i keřů. Chodník s asfaltovým povrchem, který vede alejí a chodník, který protíná park diagonálně, budou odstraněny a nahrazeny jednou páteřní trasou. Ta je navržena tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších, a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

 

Braniboři, Dalibor i Prodaná nevěsta

 

„V parku se nově objeví několik odkazů na Bedřicha Smetanu. Ve zpevněné ploše centrální části budou do kamenných desek vytesány názvy symfonických básní z cyklu Má vlast. V opěradlech laviček z tropického dřeva budou vypáleny takty z Braniborů, Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov, Holubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství. Chybět bude jen nedokončená Viola. Odkazu Bedřicha Smetany bude věnována také nově instalovaná informační tabule,“ doplnila architektka, autorka návrhu, Iveta Seitzová.

 

Úpravy Smetanova sadu vyjdou celkem na 8 702 660 korun.

Začíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova saduZačíná proměna Smetanova sadu


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO