Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Aktuality

Parkovací dům v samém centru města

Publikováno: 8.1.2021

Nejlepší návrh na budoucí podobu multifunkčního parkovacího domu za katedrálou v centru Ostravy připravilo renomované studio Chalupa architekti. Porota, kterou tvořili nezávislí odborníci, zástupci města a obvodu, ho vybrala z šesti dodaných návrhů.

 

Nový objekt, který bude mít dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží a v přízemí prostor pro obchody, služby i gastronomii, zaplní proluku na nároží ulic Zámecká a Purkyňova. V budoucnu by se v případě potřeby mohl přeměnit i na bytový dům. Jeho stavba by měla začít v roce 2023.    

 

Důstojný prostor před katedrálou i divadlem

 

„Ačkoli je téma umístění parkovacího objektu v jádrovém území města velmi kontroverzní, pro rozvoj centra města to bude zásadní stavba. Především nám umožní dostavět několik klíčových proluk včetně té po květinové síni u Masarykova náměstí, protože bude splněna zákonná podmínka zajištění dostatečného počtu parkovacích míst u novostaveb. Následně bude možné definitivně odstranit parkovací plochy u katedrály a vytvořit tam důstojný předprostor, který bude reprezentativním vstupem i do sousedního Divadla Jiřího Myrona a do budov univerzity. Architektonickou soutěž jsme zvolili proto, abychom nalezli nejlepší možné řešení. Řešení citlivé k takto významnému území a zároveň ambiciózní a atraktivní. Soutěž hodnotíme jako velmi úspěšnou,“ uvedla investiční náměstkyně a členka poroty Zuzana Bajgarová.

 

Své návrhy do soutěže připravilo všech šest architektonických kanceláří, které město oslovilo buď přímo, nebo na základě dodaných portfolií. Porotci hodnotili kvalitu celkového urbanisticko – architektonického řešení, ale také provozní, dopravní a technické řešení, jeho hospodárnost a ekonomickou přiměřenost. Rada města schválila rozhodnutí poroty udělit první a druhé místo a zbylé finance na odměny rozdělit mezi autory dalších návrhů. Následovat bude jednací řízení s vítězem, které bude směřovat k uzavření smlouvy na dopracování návrhu a projektovou dokumentaci.

 

400 parkovacích míst, obchody, služby

 

„Oba návrhy, které porota ocenila prvními dvěma místy, jsou velmi kvalitní a bylo těžké mezi nimi rozhodovat. Vítězný návrh parkovacího domu studia Chalupa architekti respektuje své okolí, vhodně navazuje na budovu fary a je natolik velkorysý, že dobře dotvoří charakter náměstí. Blízká katedrála je monumentální a potřebuje silného partnera, což návrh splňuje. Parkovací dům podle tohoto návrhu bude disponovat 400 parkovacími stáními a bude mít živý parter s obchody a službami, který podtrhne jeho městotvornou funkci. V budoucnu jej bude možné dle aktuální potřeby přebudovat například na bytový dům,“ řekl Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA, který se podílel na organizaci architektonické soutěže vyhlášené městem.

 

Zájem o účast v soutěži byl velký, na základě výzvy města ho projevilo 35 účastníků. Porota posoudila jejich dodaná portfolia a vybrala tři. Další tři účastníky oslovilo město přímo. Vítězný autorský tým ze studia Chalupa architekti z Prahy, který se opírá o více než pětadvacet let zkušeností s navrhováním, projektováním a realizací staveb různých druhů a velikostí v českém i mezinárodním prostředí, získal za první místo odměnu ve výši 700 tisíc korun. Mezi jeho úspěšné realizace patří například vestibul stanice metra Kolbenova v Praze, Hotel Metropol v Praze nebo nová budova ČSOB v Praze-Radlicích. Jeho práce jsou publikovány v prestižních architektonických publikacích a byly nominovány na mezinárodní ceny.

Proluka vznikla bombardováním

Novostavba parkovacího domu bude vybudována v proluce o výměře 2 038 m², která se nachází v těsné blízkosti Katedrály Božského Spasitele, mezi náměstím Msgre Šrámka a ulicí Zámeckou, v jihozápadní části Masarykova náměstí, kde od přelomu 19. a 20. století stával objekt Německé a měšťanské smíšené školy vybombardovaný na konci 2. světové války.

V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi a dva provizorní objekty se službami. Náklady na stavbu by měly být maximálně 400 milionů korun. Město bude pro projekt hledat strategického partnera v soukromé sféře.

Parkovací dům v samém centru městaParkovací dům v samém centru městaParkovací dům v samém centru městaParkovací dům v samém centru městaParkovací dům v samém centru městaParkovací dům v samém centru města


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO