Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Aktuality

Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!

Publikováno: 17.9.2020

Od pátku 18. září má veřejnost možnost navštívit novou pobočku Národního zemědělského muzea situovanou v oblasti Dolní Vítkovice. Muzeum vzniklo v místě dvou bývalých továrních hal a návštěvníci zde najdou expozice věnované potravinám a zemědělským strojům.

 

Svůj provoz pobočka zahajuje výstavou 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích. Muzeum se zároveň připojuje k akci Moravskoslezského kraje Vstupy zdarma, která trvá až do konce října.

 

První státní muzeum v Ostravě

 

Objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě vrostl do dvou původních továrních hal v Dolních Vítkovicích. Zpátky halám vdechnul život až projekt architekta Josefa Pleskota a inženýra Milana Šramla, kteří propojili obě haly velkorysou vestavbou a v proluce mezi halami nechali vztyčit třetí halu, která komplex budov pomyslně korunuje. Rekonstrukce hal a stavba muzea probíhaly od září 2018. „Jsme rádi, že prvním státním muzeem v Ostravě je právě pobočka Národního zemědělského muzea. Může se sice zdát, že Moravskoslezský kraj nemá se zemědělstvím mnoho společného, ale byl, a ostatně stále je, zemědělsky produktivním regionem,“ uvedl během slavnostního zahájení ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Ostravská pobočka nabízí návštěvníkům studijní depozitáře zemědělské techniky, expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou Galerii českých potravin. Muzeum do budoucna chystá také řadu doprovodných akcí či lektorské vzdělávací programy pro školy.

 

Depozitář potravin

 

Potraviny ze všech stran a všemi smysly – to je Depozitář potravin. Při výstupu do třetí haly, která se tyčí více jak 13 metrů nad terénem, návštěvníci najdou třicetimetrový regál s 30 tématy, která se snaží představit potraviny z nejrůznějších úhlů pohledu. Co jeden metr, to jedno téma, které je zpracováno atraktivní grafickou formou.

 

Expozice přiblíží to nejdůležitější o potravinách, jejich základní typy, nastíní i aktuální otázky, které jsou s problematikou potravin spojeny. Instalace je doplněna o interaktivní exponáty, díky kterým lze potraviny vnímat doslova všemi smysly. Modulární systém umožňuje expozici doplňovat, aktualizovat a měnit.

 

 

Zemědělská technika

 

V atraktivním prostoru původních průmyslových hal jsou vystaveny známé i méně známé zemědělské stroje představující průřez největší sbírkou zemědělské techniky v České republice. Rekonstruované průmyslové haly, které si zachovaly svůj původní ráz (železniční koleje a mostový jeřáb), slouží jako kulisy pro minimalistickou prezentaci reprezentativního vzorku sbírky zemědělských strojů Národního zemědělského muzea.

 

Čekají zde více než čtyři desítky strojů různé provenience i různého stáří, známé české značky i stroje zahraniční. Z pohledu roku výroby lze obdivovat techniku z konce století páry nebo stroje, které sjely z výrobní linky před 50 lety. Zemědělská technika je rozdělena do tří základních tematických celků – traktory, stroje na zpracování píce a stroje na zpracování obilovin.

 

50 let pivovaru Radegast v Nošovicích

 

Dne 3. prosince 2020 uplyne 50 let od zahájení provozu pivovaru Nošovice, který je spolu s mosteckým pivovarem (jenž byl uzavřen r. 1998) jediným podnikem svého druhu vybudovaným na území Československa v období socialismu. Není bez zajímavosti, že výstavba objektů pivovaru i sladovny byla realizována společností Vítkovické stavby, n. p.
V nošovickém pivovaru byla uplatněna řada tehdy moderních a unikátních technologií. I ty si lze spolu s nejrůznějšími dobovými předměty prohlédnout na výstavě, časovou osu doplňuje tematická audiovizuální složka. Část výstavy je věnována restauracím a pivnicím, problematice pivního skla, pivet (pivních etiket) a dalších propriet.

 

Historie objektu

 

Obě haly vznikly v roce 1926 jako součást měděné hutě vítkovické průmyslové oblasti. Severní hala sloužila jako sklad sypkých materiálů a v jižní, delší hale bylo umístěno dvanáct obrovských betonových van pro loužení vypražených kyzových výpalků. Objekty dostaly přímý zásah při bombardování Ostravy na sklonku 2. světové války, ale válečná výroba mědi byla rychle obnovena. Při loužírně byl zbudován také protiletecký kryt. V 60. letech 20. století přestala měděná huť plnit svou ekonomickou funkci v rámci vítkovické průmyslové výroby a areál byl transformován pro aktuálnější potřeby. Z loužírny se stává veronikárna, hala, ve které se opravují veroniky, pojízdné mísiče feromanganu. Po ukončení výroby v Dolní oblasti se z hal stávají definitivně skladové prostory, které jsou později určeny k demolici. Severní, skladová hala dosud ožívala vždy jednou za rok, kdy se z ní během festivalu Colours of Ostrava stává Radegast Pub.

 

 

Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích otevřeno!!!


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO