Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL

Aktuality

Ostrava vzdává hold Janu Prokešovi

Publikováno: 19.5.2023

Ostrava si v týdnu od 19. do 26. května připomíná památku prvního českého starosty města Jana Prokeše. Ostravské muzeum tohoto významného muže v rámci Týdne Jana Prokeše představuje výstavou, na programu je křest nové knihy o Janu Prokešovi, dále pak i přednášky, komentované vycházky a další akce.

Týden Jana Prokeše doprovází také prodej speciálních triček či tašek s vyobrazením budovy Nové radnice, o jejíž stavbu se tento ostravský starosta zasloužil. K dostání jsou v ostravských informačních centrech. Výstava s názvem Jan Prokeš a muzeum byla v Ostravském muzeu zahájena 19. května a potrvá až do 18. června 2023.

Detailní přehled Týdne Jana Prokeše na www.ostrava.cz/jan-prokes a www.klubfiducia.cz/janprokes

 

Jan Prokeš - zakladatel

Jan Prokeš se narodil před 150 lety, 25. května roku 1873 se v Černotíně, obci na Přerovsku. Stal se zakladatelem Velké Ostravy a prvním starostou Moravské Ostravy v nově vytvořené republice. Se jménem Jana Prokeše je spjat významný rozvoj města, zasadil se o budování obytných domů, rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě, zajištění nových vodních zdrojů, výstavbu komunikací, nových školních budov, krematoria či kulturních institucí a mnoha dalšího. Inicioval rozsáhlou rekonstrukci městských jatek a díky němu získala Ostrava největší radniční budovu v zemi.

 

Jan Prokeš a muzeum

Jan Prokeš se zasloužil o zachování muzea a jeho přestěhování do větších prostor Staré radnice v roce 1931. Výstava v muzeu představuje prvního českého starostu po roce 1918 na fotografiích ze soukromého i veřejného života, nabízí pohled do jeho knihovny. Jan Prokeš byl i vášnivým čtenářem, vybudoval jednu z největších soukromých knihoven v Ostravě, zasadil se o přístavbu zvláštního křídla k budově městské spořitelny určené pro městskou knihovnu. Protokol ze dne 8. února 1938 na 27 stranách definuje výčet 514 publikací, které nabídla vdova Isa Prokešová tehdejšímu městskému muzeu v Moravské Ostravě. Dokument také prezentuje vskutku široký literární záběr Jana Prokeše.

 

Archiv města Ostravy: osobní fond

Archiv města Ostravy nabízí v době Týdne Jana Prokeše jeho digitalizovaný osobní fond. Od 19. května do 30. června pak mohou zájemci zhlédnout v Archivu města Ostravy také výstavu dokumentů, vztahujících se k místům úzce spojeným s osobností Jana Prokeše. Další informace k tématu lze získat v průběhu řady připravených aktivit.

Osobnost Jana Prokeše přiblížil kronikář města Ostravy Martin Juřica následujícím: „Jan Prokeš byl nejvýznamnějším starostou Moravské Ostravy v období 1. Československé republiky. Jeho životní příběh je jakoby vystřižen z povídek o chudém, ale přičinlivém chlapci z malé valašské vesnice Černotín, který se vlastní pílí a úsilím vypracoval z vyučeného obuvníka do vysokých funkcí v sociální demokracii a posléze stanul v čele rychle se rozvíjejícího průmyslového města.“

 

 

Fiducia: Ostrava na cestě k velkoměstu

Ve čtvrtek 25. května bude v Ostravském muzeu slavnostně uvedena nová kniha o Janu Prokešovi nazvaná Ostrava na cestě k velkoměstu. Knihu vydává spolek Fiducia, pracoval na ní celý tým historiků – Martin Jemelka, Radomír Seďa, Gabriela Pelikánová, Romana Rosová a Martin Strakoš.

 

Dosud neznámá fakta

Při přípravě publikace bylo odhaleno několik nových skutečností nejen z jeho života a politického působení, ale také dosud neznámých faktů, týkajících se jeho nejbližší rodiny. Prokešova pozice mezi členy sociální demokracie nebyla zcela neotřesitelná, jak se dříve předpokládalo. Přestože byl Prokeš lídrem kandidátky v komunálních volbách v říjnu 1935, nebyl zvolen ani do rady a k překvapení mnohých voličů zůstal jen řadovým zastupitelem. Starostou Moravské Ostravy byl jednohlasně zvolen Prokešův spolustraník Josef Chalupník. Tento vývoj bylo pravděpodobně výsledkem vnitrostranického boje, o němž bohužel nemáme bližších informací.

Záhy nato, 11. prosince 1935, Jan Prokeš zemřel. Je také zajímavé, že druhá Prokešova žena, Němka Isidora Hatwiegerová, byla záhy po osvobození v roce 1945 zařazena do odsunu německého obyvatelstva bez ohledu na skutečnost, že šlo o manželku nejvýznamnějšího moravskoostravského starosty 1. Československé republiky. Proti tomuto postupu se nedochovaly žádné písemné protesty. Vzhledem k nedostatku pramenů, zůstávají v životopise bílá místa, které možná zaplní budoucí historici.

Ostrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu ProkešoviOstrava vzdává hold Janu Prokešovi


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO