Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Aktuality

Před Domem kultury vznikne městský bulvár

Publikováno: 28.2.2023

Cyklostezky po obou stranách ulice, široké chodníky a stromořadí – to jsou jen některé z prvků, které do veřejného prostranství před Domem kultury města Ostravy navrhuje právě dokončená studie Atelieru 111 architekti. Nový bulvár vznikne na ulici 28. října, férově rozdělí prostor mezi všechny účastníky provozu a vhodně propojí důležité objekty a plochy v okolí. Proměna ulice je s ohledem na koordinaci se stavební činností okolních záměrů zamýšlena na rok 2028.

 

Reprezentativní veřejný prostor

V úseku od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu Dr. Milady Horákové se ulice 28. října promění ve velkorysý městský bulvár. Vznikne tak reprezentativní veřejný prostor, který vhodně propojí nejen Dům kultury, krajský úřad a Divadlo Petra Bezruče, ale také významné investice, které jsou v okolí teprve plánovány (vědecká knihovna Černá kostka, parkovací dům, nový koncertní sál, revitalizace přilehlého sadu Dr. Milady Horákové). Studii tohoto celoměstsky významného veřejného prostranství dokončil Atelier 111 architekti.

„V této lokalitě se plánuje realizace několika velmi významných záměrů a jejich projekty jsou v různém stupni přípravy. Studie nám odpovídá na otázku, jak pracovat s prostorem mezi nimi, s prostorem, který žádný z projektů sám o sobě neřeší. Je velmi důležité myslet na to, aby nové i stávající stavby vytvořily funkční celek, který bude dávat smysl v kontextu celého města. Zároveň je nutné všechny investice vzájemně co nejlépe koordinovat,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

 

Spravedlivě rozdělit

„Cílem bylo sjednotit vzhled a zlepšit fungování celoměstsky důležité ulice v okolí významných staveb a vytvořit kvalitní veřejné prostranství. Snažili jsme se prostor ulice spravedlivě rozdělit mezi všechny druhy dopravy tak, aby se všichni účastníci provozu cítili v místě bezpečně,“ okomentoval záměr zástupce Atelier 111 architekti, architekt Jiří Weinzettl.

Dokončená studie navrhuje dva metry široké chodníky a metr a půl široké jednosměrné cyklostezky po obou stranách ulice. Prostor pro chodce a cyklisty bude od vozovky oddělen zeleným pásem trvalek a stromořadím platanů. Právě doplnění velkokorunných stromů je jeden z klíčových prvků, které mají charakter ulice změnit k lepšímu. V úseku od ulice Janovského po ulici Na Jízdárně dojde ke snížení nejvyšší povolené rychlosti. Řidiče zpomalí užší vozovka a lokální zakřivení ulice. Provozu tramvají se změny nedotknou, neboť v daném úseku vozy přirozeně zpomalují u tramvajové zastávky.

 

Pro dopravu na kole

„Studie vychází z několika dopravních modelů, které zohledňují plánované investice v okolí ulice 28. října a ukazují možné scénáře její vytíženosti. Nově navrhované změny přispějí k lokálnímu zklidnění provozu, díky čemuž v místě bude moci vzniknout kvalitní veřejný prostor, výrazně se také zlepší podmínky pro dopravu na kole,“ uvedla Zuzana Paclová, architektka ateliéru MAPPA. Dodává, že právě zklidnění provozu v daném úseku ulice 28. října by mělo mimo jiné motivovat řidiče využít pro tranzit z Poruby do centra Rudnou či Mariánskohorskou, a po jeho realizaci taktéž Severní spoj.

Zpracovatelé věnovali pozornost také příčným propojením ulice, tedy přechodům pro chodce a přejezdům pro cyklisty. Dojít by tak mělo např. k narovnání přechodu v blízkosti zastávky MHD, který je nyní ve tvaru „Z“. V celém úseku budou sjednoceny použité materiály povrchů. Pro chodníky architekti navrhují žulovou kostku menšího formátu, pro cyklostezky a tramvajový pás větší žulovou dlažbu a pro vozovku, z důvodu akustického komfortu v okolí koncertní haly, asfaltový povrch.

Vizualizace prostoru tramvajových zastávekVizualizace úpravy pěšího chodníku a cyklopruhuSoučasný stav ulice 28. října


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO