Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL

Aktuality

Skutečný bulvár z ulice 28. října?

Publikováno: 18.11.2022

V budoucnu by se ulice 28. října v části u Domu kultury města Ostravy mohla stát reprezentativním veřejným prostorem, který propojí všechny významné budovy v okolí. Možnostmi takové proměny se zabývá studie veřejného prostranství, kterou zpracovává Atelier 111 architekti.

Její koncept bude představen v úterý 22. listopadu v kavárně Skelet Kafe.

 

Výkladní skříň města?

V úseku od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu Dr. Milady Horákové by se ulice 28. října mohla proměnit ve velkorysý bulvár, tedy veřejný prostor, který vhodně propojí důležité objekty a plochy v okolí (např. nový koncertní sál, krajský úřad, vědeckou knihovnu „Černá kostka“ nebo třeba revitalizovaný sad Dr. Milady Horákové). Současný stav veřejného prostranství před Domem kultury města Ostravy kvalitou neodpovídá svému významu.

„Úsek u Domu kultury má vzhledem k připravovaným stavbám ambici být výkladní skříní města. Z poslepovaných asfaltových chodníků, chybějícího mobiliáře a místa, kterým většina lidí pouze projíždí, by se tak měl stát příjemný reprezentativní prostor, který bude vybízet k setrvání,“ uvedla Zuzana Paclová, architektka ateliéru MAPPA.

Veřejnou zakázku na vyhotovení studie, která navrhne řešení tohoto prostoru, vyhrál Atelier 111 architekti. Zpracovatelé se nyní zamýšlí například nad tím, jaký by měl být v daném úseku ulice dopravní režim, jaká zde má být nejvyšší povolená rychlost, kudy bude možné vést bezpečně cyklostezky nebo za jakých podmínek by ulici mohlo lemovat stromořadí.

 

Veřejné projednání

Zohledněny budou také podněty a připomínky občanů, které zazní na veřejném projednání jejího konceptu.

Setkání s veřejností se uskuteční 22. listopadu 2022 v 17 hodin v kavárně Skelet Kafe, na ulici 28. října 3388 v Moravské Ostravě.

Do zadání pro zpracovatele studie se již propsaly principy Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, kterou zpracovává Městský ateliér MAPPA a která má pomoci v jejím dlouhodobém budoucím rozvoji. Studie veřejného prostranství bude dokončena na přelomu roku.

Skutečný bulvár z ulice 28. října?Skutečný bulvár z ulice 28. října?Skutečný bulvár z ulice 28. října?Skutečný bulvár z ulice 28. října?Skutečný bulvár z ulice 28. října?Skutečný bulvár z ulice 28. října?Skutečný bulvár z ulice 28. října?Skutečný bulvár z ulice 28. října?


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO