Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Aktuality

Žil Verne v Ostravě?

Publikováno: 1.8.2022

Brzy po založení prvního turistického informačního centra, spadajícího tehdy pod Ostravský informační servis (dnes OSTRAVAINFO!!!), započala tradice komentovaných procházek. Od roku 2007 se s průvodci zájemci vydávají na tematické procházky, mezi ty nejoblíbenější patří například Po stopách vůně kávy nebo Ostrava, město neřestí. Nechybí však ani poznávání městských částí - Vítkovic, Slezské Ostravy či Mariánských Hor.

Specifikem průvodcovského servisu OSTRAVAINFO!!! jsou rovněž komentované procházky (či projížďky!) na míru. Ať už pro jednotlivce nebo zájezdy, z České republiky nebo ze zahraničí. Kromě tradičních, obvykle dvouhodinových, procházek, je možné zorganizovat také prohlídku celodenní. 

Během covidu průvodci od pořádání komentovaných procházek upustili. Na sezónu 2022 si však připravili pořádnou dávku procházek, i jim samotným totiž průvodcování a kontakt s turisty i místními chyběl. Komentované procházky navazují na kampaň destinačního managementu Ostrava "Žil Verne v Ostravě?". Ta připodobňuje Ostravu k dílům slavného spisovatele Julese Verna. Jeho Ocelové město totiž dokonale koresponduje s takovou Dolní oblastí Vítkovice.

Tyto komentované procházky probíhají již přes měsíc. Během nich se s průvodci vydáte po stopách historie Ostravy, na haldu Emu či prozkoumáte nitra kostelů jak v Moravské, tak Slezské Ostravě.

Prohlídky jsou názvem napojeny na kampaň Žil Verne v Ostravě, ale nejedná se o žádné smyšlené příběhy. Pouze historie našeho města v lecčems připomíná díla tohoto velikána. Ve svém překotném vývoji, moderně a samozřejmě industriálním památkám,“ zmiňuje koordinátorka průvodcovského servisu Sylva Burgertová. Během prohlídky Tajuplná Ostrava tak příchozí čeká ucelený příběh o tom, jak se z malé vesnice stalo jedno z nejvýznamnějších průmyslových měst v monarchii. Po cestě na haldu Emu – naši zlatou sopku, vás bude čekat příběh o tom, jak uhlí měnilo ráz a podobu naší krajiny i velmi zajímavá historie Slezské Ostravy.

Ujít by si zvídaví turisté neměli ani další dvě prohlídky zaměřené na svatostánky na Moravském i Slezském břehu. A nejde zdaleka pouze o církevní turistiku, interiéry těchto kostelů jsou velmi zajímavé a skrývají mnohé z naší historie. „V kostele sv. Václava je například dochována kresba, pod kterou je podepsán cechmistr Hunka, který pouhý rok po zvěčnění svého jména, zapříčinil vyhoření celého města. V kostele sv. Josefa se pak můžete těšit na velmi záživné vyprávění o tom, jak se kdysi kostel rozpůlil na dvě poloviny, přičemž v mezeře mezi zdmi se mohl dovnitř dostat i dospělý člověk,“ doplňuje Burgertová Sylva.

Od návštěvy prohlídek už budete vědět, po jakých místech kráčíte, zda tato ulice byla významným místem již ve středověku, nebo se právě procházíte po bývalém hřbitovu s nevyzvednutými ostatky. A čím byste byli v minulosti – vizionáři, kteří by dokázali na vývoji města vydělat, nebo nevěřící Tomášové, kteří nevěřili v tak progresivní pokrok, který naše město čeká.

Rezervace, termíny a další informace ke komentovaným procházkách najdete zde.

Žil Verne v Ostravě?Žil Verne v Ostravě?


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO