Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Aktuality

Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?

Publikováno: 31.3.2022

Městský ateliér MAPPA zahájil 30. března výstavu soutěžních návrhů na řešení podoby náměstí Edvarda Beneše v centru Ostravy. Výstava v prostoru ateliéru MAPPA na Nádražní ulici 17 potrvá do 25. května.

Soutěž o návrh na řešení prostoru náměstí Dr. E. Beneše a jeho okolí vyhlásilo město Ostrava v červenci loňského roku. Jejím hlavním úkolem bylo najít odpověď na otázku, jakou má mít tento důležitý veřejný prostor podobu a způsoby využití. Porota složená z nezávislých odborníků, zástupců města i obvodu vybrala návrh kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové.

Návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení času a případně také pro konání různých aktivit. Zároveň počítá s možností budoucí výstavby v ploše bývalého Německého domu.

 

První etapa v roce 2024

„Stojí za připomenutí, že se v rámci řešení vypořádáváme se dvěma časovými hledisky. To první je řekněme střednědobé, kdy úkolem je především kultivovat veřejný prostor, avšak nepočítá se s dostavbou řešeného území. To druhé je pak dlouhodobé a řeší zásadnější a složitější problémy, jako dostavbu území, či nevhodné nadzemní části parkoviště před hotelem. Návrh proto musí být koncipován tak, aby byl funkční a udržitelný v každé etapě. Což vítězný návrh velmi dobře naplňuje. Následovat bude jednání s cílem uzavření smlouvy na projektové práce. První etapu, jejíž předpokládaná hodnota je 30 milionů korun, lze očekávat v roce 2024,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Soutěž byla stanovena jako otevřená a dvoufázová. Do prvního kola, které kladlo důraz na celkovou koncepci, byly podány tři návrhy. Jeden z podaných návrhů byl z hodnocení vyřazen, a to z důvodu nesplnění závazných podmínek soutěže. Do druhého kola tak postoupily dva návrhy, úkolem jejich autorů bylo zaměřit se na řešení detailu veřejného prostranství.

Porota hodnotila návrhy z hlediska kvality celkového urbanisticko-architektonického řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti. Po dlouhé diskusi rozhodla o udělení pouze druhého místa. Tuto cenu a s ní spojené ohodnocení ve výši 300 tisíc korun udělila návrhu výše zmíněného kolektivu a doporučila jej k realizaci. Zároveň také porotci stanovili body, ve kterých doporučují návrh v dalších stupních dokumentace dopracovat.

 

Návrh stromořadí na Nádražní

Autorem druhého návrhu je architektonická kancelář gogolák + grasse. Tomu porota v soutěži udělila odměnu ve výši 150 tisíc korun. Kladně hodnotila mimo jiné práci se zelení, konkrétně návrh stromořadí v ulici Nádražní. Naopak však dle názoru poroty tento návrh postrádal čitelné urbanistické řešení.

Hodnocení návrhů se účastnili zástupci města a obvodu a řada odborníků na plánování města, architekturu a krajinářskou architekturu.

Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?Jak bude vypadat náměstí Edvarda Beneše?


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO