Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Aktuality

Příprava Koncepce městské třídy 28. října – Opavská

Publikováno: 3.2.2022

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) připravuje Koncepci městské třídy 28. října – Opavská. Ta určí směr budoucím postupným změnám ulice, tak aby se z ní stala plnohodnotná městská třída, příjemná pro pohyb a pobyt lidí. Ateliér MAPPA zapojí i veřejnost, aby zjistil, jak vnímají současný stav ulice a jejího okolí lidé, kteří se na ní pohybují.

Městské třídy jsou důležité ulice ve městě, na kterých nalezneme náměstí, parky a další významná veřejná prostranství a instutuce. Pohybuje se zde spousta lidí. Jsou to hlavní tepny městského života. Takovou tepnou je také ulice 28. října a Opavská. Začíná u tanku v blízkosti Sýkorova mostu na Slezské Ostravě a končí u hypermarketu Globus v Porubě. Je dlouhá 12 kilometrů a v jejím okolí bydlí zhruba 100 000 lidí, tedy asi třetina Ostravanů. Další tisíce lidí se na ní denně pohybují.

O této městské třídě se bavíme opakovaně při řešení individuálních projektů, které mají za cíl zvýšení kvality území či jeho prostupnosti. Příkladem jsou dlouhodobě řešené projekty jako rekonstrukce Frýdlantských mostů, lesoparku Benátky, vznik jízdních pruhů pro cyklisty i rychlé zásahy, které efektivně poukázaly na důležitá místa na městské třídě. Opakovaně však narážíme na bariéru, kterou je obecné vnímání této ulice výhradně jako transitní komunikace pro rychlé spojení, nikoli jako ulice městského charakteru. V jejím okolí přitom žije velké množství lidí, další tisíce ji pravidelně využívají, sídlí zde důležité městské instituce. To vše ukazuje, jak významná je, a že jedině koncepční přístup k ní může přinést její skutečný rozvoj,“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Koncepce popíše, jak se má třída proměnit, aby se z ní stala výkladní skříň města. Prostor, který bude občanům dobře sloužit. 

Proměna městské třídy je projektem na desítky let a její přípravou naplňujeme strategické cíle města Ostravy. Přípravu koncepce jsme v městském ateliéru zahájili v roce 2021 sběrem dostupných dat a analýzou území. Při dotazníkovém šetření mezi provozovateli maloobchodu jsme oslovili na 2 000 podnikatelů. Uspořádali jsme setkání se zástupci města a městských obvodů a získali od nich cenný pohled správců území. Setkali jsme se také se zástupci významných aktérů v území, jako jsou správci sítí ČEZ či Veolia. V tuto chvíli se obracíme na širokou veřejnost, protože i názor občanů jakožto uživatelů veřejného prostoru městské třídy je pro nás důležitý,“ řekl ředitel MAPPA, městský architekt Ondřej Vysloužil.

Od 1. února do 20. března mohou občané vyplnit tzv. pocitovou mapu, tedy interaktivní online dotazník. Pocitovou mapu naleznete na této adrese: www.pocitovemapy.cz/mapujememestskoutridu. Pomocí barevných bodů lze zaznačit a okomentovat problematická i hodnotná místa ulice a blízkého okolí. Například kde chybí lavička či strom, nebo kde je často nepořádek. Informace od lidí, kteří zde žijí, pracují, příležitostně prostor navštěvují či jím občas projíždí, budou dalším podkladem pro připravovanou koncepci.

Příprava Koncepce městské třídy 28. října – Opavská


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO