Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Aktuality

Prostor pro lidi, ne pro zaparkování

Publikováno: 12.7.2021

Zásadní proměnou prošlo další veřejné prostranství v centru města. V jihovýchodní části Prokešova náměstí je hotová nová parková úprava, zmenšila se vydlážděná plocha, přibylo zeleně.  

 

Vysadit více zeleně

„Architektonické řešení prostoru u kavárny vycházelo ze současné kompozice před Novou radnicí. Proto se při rekonstrukci měnila původní zámková dlažba za stejný typ dlažební desky ze žuly, která tvoří i centrální část Prokešova náměstí. Zmenšení zpevněné plochy nám umožnilo vysadit více zeleně, takže prostor nyní působí útulněji a příjemněji. Umístěním posezení a výsadbou stromů jsme také chtěli dát najevo, že se jedná o prostor pro lidi, ne pro zaparkování vozidel návštěvníků kavárny a obchodů, jak tomu bylo doposud,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Rozsáhlé vydlážděné prostranství se zmenšilo na úkor zelené plochy, přibyl nový mobiliář včetně stojanu na kola, moderních, designových odpadkových košů a zejménalehkých laviček s LED podsvícením a dřevěnými sedáky. Zrekonstruováno a zmodernizováno je rovněžveřejné osvětlení.

 

Svitelé latnatí a biouhel

Úpravy prostranství u kavárny nijak neporušily dva solitérní vzrostlé převislé buky, které rostou v původní zatravněné ploše. Pro novou výsadbu tří stromů - svitelů latnatých - ve zpevněné ploše u středového posezení se vyhloubily výsadbové jámy v nadstandardní velikosti, aby měly tyto malokorunné stromy dostatečný prostor pro růst třeba i po třiceti letech.

„Sázely se do speciálního substrátu, jehož součástí je biouhel, který zabezpečí lepší prokořeňování a výživu,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová s tím, že biouhel je vyroben z organického odpadu a je plně ekologický. Vzhledem ke svému objemu jímá vodu včetně živin ve velkém množství, proto je neocenitelný pro stromy v městských výsadbách.

 

Od podzimu do června

Rekonstrukci a revitalizaci části Prokešova náměstí podle projektu architektonické kanceláře Ivana Tachezyho prováděla od loňského podzimu do začátku letošního června společnost Jankostav. Součástí zakázky je i následná péče o revitalizovanou zeleň po dobu tří let. Úpravy navázaly na předchozí rekonstrukci kanalizace, jejíž původně betonové potrubí už bylo ve špatném technickém stavu. Nyní je přespádováno a napojeno na nový kanalizační sběrač.

 

Prostor pro lidi, ne pro zaparkováníProstor pro lidi, ne pro zaparkováníProstor pro lidi, ne pro zaparkováníProstor pro lidi, ne pro zaparkování


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO