Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Aktuality

Destinační management TO Ostravsko získal podporu Moravskoslezského kraje

Publikováno: 31.3.2021

Společnost Černá louka s.r.o. jako provozovatel Destinačního managementu TO Ostravsko obdržela finanční podporu ve výši 992 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí na projekt „Realizace akčního plánu DM v TO Ostravsko“.

V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu, zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti turistické oblasti Ostravsko a zlepšení informovanosti návštěvníků.

Dále je projekt zaměřen na propagaci turistické oblastí Ostravsko na veletrzích cestovního ruchu a na dalších společenských akcích. V rámci projektu bude rovněž probíhat realizace mediálních kampaní a tvorba propagačních materiálů.

Plánované aktivity destinačního managementu TO Ostravsko, jsou v souladu s aktivitami vyplývajícími z Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro rok 2021/2022 Moravskoslezského kraje a také s aktivitami krajské destinační společnosti Moravian – Silesian Tourism, s. r. o. Dále pak reflektují definované marketingové záměry CzechTourism pro období 2021-2022.

Destinační management TO Ostravsko získal podporu Moravskoslezského kraje


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO