Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Aktuality

Z Dolní oblasti přes řeku na Slezskou a do centra

Publikováno: 15.4.2021

Pěší, bruslaři i cyklisté by se měli již brzy bez problémů dostat z Dolní oblasti Vítkovic ke Slezskoostravskému hradu a dále k centru města. To vše díky připravované novému lávce, jejímž autorem je architekt Josef Pleskot. Most má být postaven již během příštího roku.

Jednoduchý, přitom působivý most

„Nové napojení centra města s Dolními Vítkovicemi považujeme za velmi zásadní pro rozvoj Ostravy jako celku. Lávka a stezka pro pěší i cyklisty umožní pohodlné napojení na cyklotrasu na pravém břehu Ostravice, vedoucí takřka z Beskyd až po Landek. Díky novému propojení odstraníme jednu z bariér území a cyklisté mířící z nebo do Dolních Vítkovic se vyhnou problematické jízdě - například po Českobratrské ulici nebo po ulici 28. října. K překonání řeky jim bude nově sloužit jednoduchý, a přitom působivý most. První myšlenka přemostění v místě stávajícího popílkovodu za Velkým světem techniky vznikla v roce 2016 a nyní se tento záměr pro zásadní rozvoj cyklodopravy konečně začíná měnit v realitu,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

550 metrů délky, 4 metry šířky

Připravovaná trasa o délce 550 metrů a šířce 4 metry pohodlně přivede cyklisty i pěší z pravého břehu Ostravice až do samého centra Dolních Vítkovic k Velkému světu techniky. Bude mít asfaltový povrch, vhodný i pro in-line bruslení a povede od řeky Ostravice přes železniční vlečku kolem čistírny odpadních vod a ústit bude vedle vchodu do Velkého světa techniky na Vítkovické ulici. Obě překážky, řeku Ostravici i železniční vlečku, překoná nově vybudovaná, na lanech zavěšená ocelová lávka. V budoucnu se bude postupně celé území dále upravovat a kultivovat.

Začátek stavby? Jaro 2022

„K úvaze bylo nejprve více variant řešení, včetně toho využít konstrukci stávajícího popílkovodu. Nakonec jsme se rozhodli pro vybudování úplně nové lávky a na ni navazující stezky, svažující se do areálu DOV. Aktuálně jsme ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební povolení. To bychom měli získat do konce tohoto roku. Zahájit stavbu bychom chtěli příští rok na jaře a dokončit ji do konce roku 2022,“ doplnila náměstkyně Šebestová.

Ocelová mostní lávka pro pěší i cyklisty, propojující pravý břeh Ostravice s někdejším industriálním areálem, bude zavěšena na elegantních a funkčních nosnících, v bočním pohledu ve tvaru písmene A. Delší pole lávky nad řekou bude zavěšeno na třech lanech, kratší pole na dvou lanech. Délka mostu bude 160 metrů, nacházet se bude ve výšce 7,2 metru, ukotven bude na pylonu ve výšce 28 metrů, pochozí šířka lávek bude 4,1 metru. Most i stezka budou kvůli bezpečnosti nasvíceny.

 Pleskot: souznění s ostravským duchem

„Spojování architekturou je moje životní téma. Prospěšné propojování odlehlých míst pomocí lávek a mostů pokládám za vrchol prozřetelného urbanistického myšlení. Když se spojení opravdu povede a je silné, těží z něho obě místa. Město rozkvétá! Jsem přesvědčený, že spojení Ostravy a Vítkovic právě v tomto místě přinese Ostravě jako celku hodně užitku a přidané hodnoty a vnímavým uživatelům navíc radost z netradičních výhledů. Sofistikovaná, lehká, zavěšená, ocelová konstrukcedá pocit vzdušnosti a rozhodně souzní s ostravským duchem,“ doplnil autor návrhu, architekt Josef Pleskot.

Architekt Josef Pleskot se podílí na projektu Dolních Vítkovic už od roku 2009. Navrhoval tak nejen hlavní stavby, jako multifunkční hala Gong, nový Svět techniky nebo interaktivní technické muzeum z bývalé energocentrály známé jako U6, ale také například současnou podobu památkově chráněného objektu Heligonka. Je též autorem návrhu muzea Ministerstva zemědělství, umístěného v areálu.

Celkové náklady

Na studii trasy, kterou dokončil v lednu 2020, navázala další příprava projektu. Celkové náklady na zhotovení projektové dokumentace, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti činí podle smlouvy 1,96 milionu korun bez DPH. Předpokládané náklady na realizaci lávky i stezky jsou 60 milionů korun bez DPH.

Vybudování mostní lávky je součástí vlajkového projektu Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolními Vítkovicemi ve Strategickém plánu rozvoje města Ostravy (fajnOVA). Jeho cílem je propojení širšího centra města s okolními obvody, v tomto případě Vítkovicemi. Areál Dolní oblasti Vítkovice má nejen rekreační charakter, ale je také zázemím pro kulturní i sportovní instituce a zároveň sídlem řady firem. Do budoucna se tak očekává další rozvoj této lokality.

Informace o projektu jsou uvedeny zde: https://fajnova.cz/projekt/napojeni-dolni-oblasti-vitkovice-sit-cyklostezek-podel-ostravice/.

Z Dolní oblasti přes řeku na Slezskou a do centraZ Dolní oblasti přes řeku na Slezskou a do centraZ Dolní oblasti přes řeku na Slezskou a do centraZ Dolní oblasti přes řeku na Slezskou a do centraZ Dolní oblasti přes řeku na Slezskou a do centra


Zpět na aktuality

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO