Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Aktuality

Galerie výtvarného umění v Ostravě: 2020

Publikováno: 10.1.2020

Galerie výtvarného umění v Ostravě zveřejnila plán výstav na letošní rok 2020. V ostravském Domě umění půjde během následujících měsíců spatřit díla francouzského barokního rytce Jacquese Callota, ostravské malířky ovlivněné místní industriální krajinou Marty Kolářové nebo konfrontaci moderního umění Česka, Slovenska a Polska. V závěrečných měsících roku GVUO chystá velkou výstavu věnovanou práci. Bude mít název Dělník je smrtelný, práce je živá.

 

22. 1. – 22. 3. 2020 (vernisáž 21. 1. v 17 hodin)

JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa

V období vrcholného baroka se rozvinul mimořádný talent lotrinského umělce mědirytce Jacquese Callota (1592–1635). Callot zažil nejen velkolepost Říma a úspěchy u dvora Medičejských, ale i utrpení lotrinských, jejichž zemí procházely ničící a vraždící vojska a tlupy. To vše stejně jako pobyty v Paříži, Flandrech a v Lotrinsku Callotovi přinášelo nebývalé spektrum námětů. Od oslavných listů lidského hemžení v městské a vesnické kulise, od burcujících protiválečných listů až po prostou lidskou pokoru katolíka. Středem Callotova zájmu byla lidská figura. Dovedl ji v jemných čarách do skutečného pohybu bez zbytečného detailu či nepodstatných podrobností. Callot se vyznačoval výjimečným technickým zpracováním. Leptal desky, pracoval s rydlem, a to i pod mikroskopem či silnou lupou. Callotovy práce se staly předmětem obdivu umělců, především mladého Rembrandta van Rijn, který sbíral jeho grafické listy, nebo našeho Václava Hollara. Callotův styl se stal pojmem a ovlivnil umělce dalších pokolení.

Kurátor: Jiří Jůza a Jan T. Štefan

 

29. 1. – 15. 3. 2020 (vernisáž 28. 1. v 17 hodin)

MARTA KOLÁŘOVÁ

Tvorba Marty Kolářové (1976), absolventky Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Michaela Rittsteina (2005), je inspirována periferní industriální krajinou Ostravy. Město je jejím hlavním námětem. Kolářová naslouchá vnitřnímu hlasu a vytrvale maluje nevábná, nehostinná a bezútěšná ostravská zákoutí (v mlze či smogu, v dešti, v noci či nad ránem, v období únorových plískanic).

Umělkyně zobrazuje všední, opuštěná městská zátiší a obyčejné věci. Vychází z autentických prožitků, z toho, co ji obklopuje a oslovuje. Používá velmi střídmou barevnost – jakoby nebarvy – ale i šedá a černá jsou barvy s nepřeberným množstvím nuancí. To vědí i mnozí fotografové, kteří záměrně užívají pouze černobílou škálu. Kolářová překonává melancholické pocity prázdna a bezvýchodnosti svou malbou. Její cesta je obtížná a riskantní, současně však smysluplná a naplňující.                                                                                                                  

Kurátor: Milan Weber

 

8. 4. – 7. 6. 2020 (vernisáž 7. 4. v 17 hodin)

PAVEL NEŠLEHA / Síla obraznosti

Kurátor: Mahulena Nešlehová

 

8. 4. – 7. 6. 2020 (vernisáž 7. 4. v 17 hodin)

ZISKY 2018 GVUO: Josef Bolf

Kurátor: Jiří Ptáček

 

24. 6. – 31. 8. 2020 (vernisáž 23. 6. v 17 hodin)

HYBRID-IN

Mezinárodní výstavní projekt je koncipován jako konfrontace současného umění z Česka, Polska a Slovenska. Cílem je prezentace současného vizuálního jazyka ve středoevropském kontextu s preferencí 3D realizací (objektů, instalací, ready-make, objektoobrazů, de-instalací a podobně). Výstava se zaměřuje na problematiku současné transformace společnosti a ekonomiky v bývalých industriálních a postindustriálních prostředích. Kromě politicko-sociálního rámce se jedná o prezentaci umělecké práce s hybridními, neklasickými a neluxusními materiály – rezivějícími plechy, lešením, sádrou, stavební pěnou, polyuretany, dřevotřískou, polystyrénem, odpadky atd. Jedná se o křížení nízké a vysoké kultury a hybridní sochařskou práci, jedná se o absurdní střet předmětů a materiálů v celku, který přináší rozličné možnosti kulturních kontextů a odlišných možností čtení a nakonec i vnímání současnosti.

Kurátoři: Zbigniew Libera, František Kowolowski

 

23. 9. 2020 – 3. 1. 2021 (vernisáž 22. 9. v 17 hodin)

DĚLNÍK JE SMRTELNÝ, PRÁCE JE ŽIVÁ

Výstava představí slavnou dobu světa práce, přes její degradaci, nezájem a postupný návrat na výtvarnou scénu. Nejedná se o nostalgické představení práce, ale o rehabilitaci tématu, jeho kritické zhodnocení a představení veřejnosti jako tématu, které se týká každého z nás. Výstava ukáže dobový význam tematiky práce a její odkaz pro současnost obecně i v užším pojetí regionu. V jednotlivých sekcích bude přestavena tematika práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny v rámci 20. století, jak byly zastoupeny v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století. Proměny práce budou zachyceny od nutnosti, přes okouzlení technikou, až po současnou možnou interpretaci v rovině každodennosti a dokladu technologického postupu či „posledního pracovního dne“, protože řada řemeslných a pracovních činností je dnes již opuštěna nebo zapomenuta.

Kurátor: Renata Skřebská

 

 

 Více informací na www.gvuo.cz

Galerie výtvarného umění v Ostravě: 2020Galerie výtvarného umění v Ostravě: 2020Galerie výtvarného umění v Ostravě: 2020Galerie výtvarného umění v Ostravě: 2020


Zpět na aktuality

Ostravou s průvodci

Připravili jsme pro Vás nabídku procházek po Ostravě i výletů do okolí.

zobrazit prohlídky Tématické prohlídky s průvodci

Vyhlídková věž

Vyhlídková věž je nejvyšší radniční věží
u nás.

zobrazit informace Vyhlídková věž
Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka letiště

Infocentrum Letiště

Příletová hala Letiště Leoše Janáčka

Mošnov 401, Mošnov, 742 51

Pobočka Karolina

Infocentrum Karolina

Jantarová 3344/4

702 00 Moravská Ostrava