Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

Akce v Ostravě

Polská abstrakce & svět

Výstava

  • 21. března - 04. srpna 2024
  • Galerie Gong

Výstava „Polská abstrakce & svět“ představuje počátky polské abstraktní tvorby, která vznikala ve spolupráci se zahraničními umělci ze slavné skupiny Abstraction-Création a zrodila se navzdory mnoha osudovým protivenstvím. Jedním z nejsilnějších příběhů, na který výstava kurátorů Jana Světlíka a Zdeňka Sklenáře za přispění soukromých sběratelů odkazuje, je vznik a následné „pošlapání“ kolekce současného umění v Lodži. 15. února 1931 předal významný polský umělec Władysław Strzemiński Magistrátu města Lodže kolekci mezinárodního umění jako depozit umělců, které už v roce 1929 silně oslovila jeho snaha o vytvoření jedinečné sbírky děl moderního umění. Umělecká obec Strzemińského myšlenku významně podpořila darováním svých děl. V Paříži se vytváření sbírky ujali tvůrci úzce spjatí s umělci z okruhu Abstraction-Création.

Skupina Abstraction-Création, založená v roce 1931 v Paříži, hrála zásadní roli v historii moderního umění. Vznikla jako reakce na rostoucí potřebu umělecké komunity oprostit se od figurativního zobrazení a vyjádřit se prostřednictvím abstrakce. Mezi členy skupiny patřila část nejvýznamnějších abstraktních umělců té doby: Jean Arp, Robert Delaunay, Wassily Kandinsy nebo Piet Mondrian. Do „Lodžské sbírky“ se nejdříve zapojili Jean Arp a Michel Seuphor. Následovala další velké jména, jejichž díla se následně ocitla vedle sebe v Městském muzeu historie a umění Juliana a Kazimierze Bartoszewiczových v Lodži. V jedné z prvních stálých muzejních expozic avantgardního umění na světě. Její osud se ale brzy stává dramatem.

V období okupace bylo muzeum v Lodži pod německou správou. Němečtí samozvaní inventarizátoři popsali sbírku moderního umění hanlivě jako "entartete und jűdische kunst" (degerované a židovské umění). Velká část sbírky byla rozkradena, část zničena. Celkem se ztratilo nebo bylo zničeno 225 exponátů. Před koncem války byla většina sbírek z Lodže odvezena okupanty.

Na výstavě v Galerii Gong jsou díky úsilí kurátorů k vidění nejen práce Władysława Strzemińskeho a Henryka Stazewskeho, kteří se zasloužili o vznik zmíněné jedinečné stálé muzejních expozice avantgardního umění v Lodži, ale také mnoha dalších polských autorů a světových umělců, kteří měli na polskou tvorbu přímý vliv – Hans Arp, Sonia Deaunay, Pablo Picasso, Jean Gorin a další.

Z polských autorů z tradičního období lze na výstavě vidět také díla Kajetana Sosnovskeho, ze současné polské tvorby práce Marcina Jasika, Anny Osiecke, Malgorzaty Borek, Alexandry Kowalczik a dalších mladých autorek. Na pomezí tradice je Andrzej Nowacki, který působí nejen v Polsku, ale také v Německu a jeden čas měl ateliér i v Ostravě na Hlubině, kde spolu s ním působil Rafal Labijak, jehož dílo ve své nové expozici Galerie Gong rovněž představuje.

Výstavu bude možné zhlédnout od 21. 3. do 4. 8. 2024. Otevírací doba Úterý – neděle 10:00 – 18:00

GALERIE

Polská abstrakce & svět

VSTUPENKY

100,- / 40,-

MÍSTO AKCE

Galerie Gong

Ruská 2993
Ostrava
70300

www.dolnivitkovice.cz/galerie-gong/ 


   

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO