Ostravainfo!!! Oficiální průvodce ostravou

CZ
EN PL DE

Akce v Ostravě

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 - Dny slezských varhan Ostrava

Klasika

Z české varhanní pokladnice

  • 04. června 2021
  • 19:30
  • Kostel sv. Václava

Dny slezských varhan
Na počest 25. výročí založení Ostravsko-opavské diecéze, pod záštitou sídelního biskupa Mons. F. V. Lobkowicze, O.Praem.

Prohlídka kostela a varhan s historičkou umění Danielou Rywikovou – začátek v 18:30
Než se zaposloucháte do zvuku varhan, pojďte si prohlédnout kostel sv. Václava, nejstarší kulturně-historickou památku Ostravy.
Stavba byla v průběhu staletí svědkem mnoha událostí, jejichž otisk nalézáme dodnes – na unikátních renesančních nástěnných malbách i v celkovém uspořádání kostela. 

Varhanní koncert – začátek v 19:30

Program:
Karel Stamic – Orchestrální kvartet F dur op. 14 č. 4 
Bohuslav Matěj Černohorský – Toccata C dur
anonym – Fuga a moll
František Xaver Brixi – Preludium C dur, Seykorka
Jan Křtitel Kuchař – Andante a moll
Jan Křtitel Vaňhal – Fuga XII
Karel Blažej Kopřiva – Fuga d moll supra cognomen DEBEFE, Fuga – Pastorella C dur
Josef Ferdinand Norbert Seger – Toccata a fuga II.
Jan Křtitel Vaňhal – Koncert pro varhany a smyčce F dur      

Účinkující:
Petr Čech – varhany
Camerata Janáček
Pavel Doležal – umělecký vedoucí

Již počtvrté se uskuteční putování za slezskými varhanami. Kolem pomyslného pevného bodu, kterým je již tradičně kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích s jeho krásnými a plně funkčními varhanami Rieger z r. 1930 nalezneme v Ostravsko-opavské diecézi řadu pozoruhodných nástrojů, které se postupně daří rekonstruovat. Mezi ně patří i varhany v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích a malý barokní nástroj v ostravském kostele sv. Václava.

Vstupenky v prodeji prostřednictvím sítě Colosseum Ticket. V případě zrušení akce vrací vstupné prodejní síť. Vstupné není možné vracet v místě zakoupení.

Jak se na akci dostanete:

Zadejte název zastávky nebo ulice, odkud chcete vyrazit a najděte si nejlepší dopravní spojení.

GALERIE

Camerata

VSTUPENKY

1 koncert – 350 Kč / 250 Kč (plné/senior, student)

2 koncerty – 600 Kč / 450 Kč (plné/senior, student)

3 koncerty – 690 Kč / 510 Kč (plné/senior, student)

MÍSTO AKCE

Kostel sv. Václava

Kostelní náměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
70200


www.farnostmostrava.cz

DALŠÍ AKCE v místě (2)

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih

Tourist Information Offices OSTRAVAINFO