NOS - Novinky OStravska
Zajímají vás novinky z kulturního a společenského života v Ostravě? Přihlaste se k odběru novinek!!!
 

24. září – 3. ledna 2016 - Stanislav Kolíbal. Titán českého umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě skládá hold mezinárodně proslulému umělci a orlovskému rodáku Stanislavu Kolíbalovi k jeho devadesátým narozeninám výstavou autorových soch a kreseb.

 
Výstava byla slavnostně zahájená 24. září. Devadesátiletý Stanislav Kolíbal je jedním z nejznámějších českých umělců, rodák z Orlové a čestný občan města Ostravy. „Představujeme titána českého umění, je nám velkou ctí,“ řeklo zahájené výstavbě ředitel Galerie výtvarného umění Jiří Jůza.
 
Sám Stanislav Kolíbal připomněl, že jeho první, tehdy ještě společná výstava, se konala v právě v Domě umění. Bylo to přesně před 72 lety, na podzim v roce 1943.
Rodina po polském záboru Těšínska opustila Orlovou, Kolíbalův otec sehnal práci v Ostravě, žili v Přívoze, kousek od někdejšího kina Svoboda. „Je to pro mne zvlášť melancholické,“ přiznal před vernisáží Kolíbal.
 
„Jsem velmi rád, že se k nám po několika letech Stanislav Kolíbal opět vrací do Domu umění. Před šesti lety jsme představili jeho kresby spjaté s Ostravou a knižní ilustrace. Nyní můžeme s radostí prezentovat další polohy jeho díla. Navíc v průběhu dlouhého časového horizontu, který umožňuje zachytit jeho umělecký vývoj,“ podotknul Jiří Jůza, ředitel galerie výtvarného umění v Ostravě.
 
„Titul výstavy dokládá hlavní Kolíbalovy výtvarné aktivity, ale zdaleka nevystihuje rozsah a smysl toho, kam umělec ve svém výjimečném novátorství práce se sochou, objektem, prostorem a kresbou došel,“ řekl kurátor výstavy Martin Dostál.  „Ostravská výstava je poctou mimořádnému umělci, který přímo s Ostravou spojil svůj život mezi léty 1938 až 1945. Je návratem do rodného kraje a do Ostravy a také připomínkou Kolíbalových devadesátých narozenin, které umělec oslaví v průběhu výstavy,“ doplnil Dostál
 
Rozsáhlá expozice v přízemí i v 1. patře Domu umění představuje 68 kreseb, 40 reliéfů a na 60 soch, objektů a instalací od roku 1954 až do současnosti. Kolíbalova práce, včetně realizací v architektuře, je dále připomenuta na více jak šedesáti fotografiích, které dokreslují rozsah a charakter umělcovy práce. Expozice, připravená autorem na míru ostravského Domu umění, přináší jak klíčová umělcova díla Stůl, Křídla, Labil či Pád, která prošla řadou mezinárodních výstav, tak díla méně známá či málo vystavovaná.
 
Překvapením pro milovníky Kolíbalova díla mohou být drobné plastiky z 50. let. Je také potěšitelné, že se na výstavu dostal Papírový pomník z roku 1967. Toto dílo zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech a trvalo téměř dva roky, než se podařilo tuto sochu na výstavu zajistit. Nejnovějšími pracemi je pak série reliéfů, nazvaná Černobílé nápovědi, které vznikly v loňském roce.
 
Každá Kolíbalova výstava, pečlivě komponovaná a promýšlená umělcem do posledního detailu, se stává mimořádnou a originální událostí. Exponáty výstavy pocházejí z podstatné části z majetku umělce, výběr prací je pak pečlivě doplněn o několik zápůjček z českých veřejných a soukromých sbírek.
 
           
Komentovaná prohlídka i divadlo
 
Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje rovněž komentovanou prohlídku s autorem i s kurátorem. Komentovaná prohlídka se Stanislavem Kolíbalem se uskuteční ve čtvrtek 15. října v 17 hodin, s kurátorem výstavy Martinem Dostálem pak ve čtvrtek 12. listopadu rovněž v 17 hodin v Domě umění.
 
Setkání se Stanislavem Kolíbalem chystá také Národní divadlo moravskoslezské na sváteční den 17. listopadu. V 18. 30 v Divadle Antonína Dvořáka začne program nazvaný Tak nebo tak. Večer bude moderovat kurátor výstavy Martin Dostál.
 
Stanislav Kolíbal v Ostravě vzpomněl, že komunisté jej nechali dostudovat jen pro jeho dělnický původ. V dobách normalizace mohl vystavovat jen velice omezeně.
 
Stanislav Kolíbal (1925) je významný český sochař, tvůrce kreseb a ilustrátor. Věnuje se také grafickým úpravám knih a architektonickému řešení výstav. Do uměleckého dění se zapojil již v polovině 40. let.  Zásadní zlom v Kolíbalově výtvarném myšlení nastal v roce 1963, kdy umělec na základě spolupráce s progresivními architekty začal rozvíjet svoji abstraktní tvorbu. Od té doby zcela originálním způsobem propojuje formální aspekty sochařství a práce s prostorem s významovými aspekty díla. Zprvu ho zajímala nestabilita a labilita, později tematizoval své práce otázkami času, trvání a zániku. Od poloviny 70. let pracoval s prostorovou fikcí a iluzivností. Jistá proměna Kolíbalova díla se datuje od let 1987/88, kdy se umělec výrazněji přimkl k jazyku geometrie, která mu slouží k hledání řádu a harmonie. Od druhé poloviny 60. let vystavuje v zahraničí, včetně nejprestižnějších světových muzeí umění. V roce 1988 získal prestižní stipendium na Akademii v Berlíně (DAAD), pobýval také v Calderově ateliéru v Saché na Loiře v roce 1992. V létech 1990 až 1993 pedagogicky působil na pražské Akademii výtvarných umění. Svou tvorbu prezentoval na více než 160 autorských nebo skupinových expozicích v České republice i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách výtvarného umění v českých a zahraničních institucích i v řadě soukromých sbírek.
 
Při příležitosti výstavy GVUO vydává doprovodnou publikaci ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae. Ta doplní již dva předchozí autorské katalogy, které GVUO vydala u příležitosti výstavy v roce 2009. Výstavní katalog bude k prodeji na pokladně Domu umění.
 
 
Co: Stanislav Kolíbal, Sochy a kresby 1954 – 2015
Kdy: 24. 9. 2015 – 3. 1. 2016, výstava otevřena denně krom pondělí 10 – 18
Kde: Dům umění GVUO, Moravská Ostrava
Vstupné: plné 50,-
              zlevněné 25,-
              v neděli vstup volný
 

25.09.2015, 14:00
Kalendář akcí
Panoramatická
kamera
Kurzovní
lístek
Newsletter -
odběr novinek
Najdete nás
na facebooku
Komunikujeme
také přes Skype
Sledujte nás na Twitteru
Kontakty OIS
 
QRKde nás najdete